Zajęcia i metody
Helen Doron
Zajęcia i metody

 

Język angielski dla dzieci metodą Helen Doron

• Nauka dla dzieci w wieku. 1-14 lat
• Przyswajanie języka w sposób naturalny podczas zabawy
• Małe grupy 4 do 8 uczniów
• Metoda stosowana w wielu krajach od ponad 16 lat
• Bezpłatna lekcja pokazowa

Dzieci uczą się tak łatwo...
...ponieważ metoda Helen Doron została opracowana specjalnie dla najmłodszych. Oparta jest na naturalnym sposobie nauki języka, dzięki czemu język obcy jest przyswajany niemal tak prosto, jak ojczysty. Co to oznacza? Od urodzenia dzieci słyszą brzmienie i melodią swojego języka. Stopniowo poznają, od rodziców i innych osób, z którymi mają kontakt, znaczenia słów. Rozumieją bardzo dużo jeszcze zanim podejmą pierwsze próby mówienia.

Dzieci, które uczą się metodą Helen Doron...
...otrzymują specjalnie opracowane kasety, które zapewniają im codzienny kontakt z językiem angielskim. Słuchają ich dwa razy dziennie podczas zabawy, ubierania się czy przed zaśnięciem. Na zajęciach, które prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli Helen Doron, dzieci poprzez zabawę poznają znaczenia angielskich wyrazów. Ucząc się w niewielkich grupach (4-8 osób) są zachęcane do tego, by wypowiedzieć swoje pierwsze angielskie słowa.

Pierwszych sześć lat...
...to bardzo ważny okres w życiu człowieka. Wówczas rozwój poszczególnych ośrodków w mózgu jest najbardziej intensywny. To właśnie wtedy dziecko nabywa niezbędnych w dalszym życiu umiejętności. Jest ciekawe świata, a wszelkie informacje przyswaja sobie bez wysiłku.

Nauka języka obcego w wieku przedszkolnym...
...stymuluje rozwój mózgu, zwiększa potencjał intelektualny dziecka. Ułatwia to naukę kolejnego języka, matematyki czy muzyki. Badania naukowców amerykańskich (Johnson, Newport) wykazały ścisłą zależność pomiędzy stopniem opanowania języka obcego a wiekiem, w jakim rozpoczyna się jego naukę. Im wcześniej człowiek ma kontakt z językiem obcym, tym łatwiej przychodzi mu jego przyswojenie i tym większa szansa, że będzie się nim posługiwać płynnie i swobodnie. Dzięki metodzie Helen Doron język angielski może brzmieć znajomo nawet dla rocznych maluchów.

Najpierw język mówiony...
...a potem pisany. Państwa pociecha może rozpocząć w nas naukę już gdy ukończy 1 rok i - przez mniej więcej pięć lat poznawać język mówiony. Nąstępnie dziecko uczy się czytać i pisać po angielsku. W ten sposób zachowana zostaje kolejność przyswajania języka ojczystego. Dopiero, gdy dziecko dobrze mówi, przychodzi czas na poznawanie liter, czytanie i pisanie. Maluchy uczące się angielskiego metodą Helen Doron z pewnością polubią ten język. Z kolei dzieci starsze mogą na naszych zajęciach poszerzać i utrwalać wiadomości zdobyte w szkole.

W pierwszym roku nauki...
...dwulatek pozna około 250 słów, 20 piosenek oraz wiele rymowanek i wierszyków. Pięciolatek przyswoi sobie około 500 słów, nauczy się też budować proste zdania. Dziesięcioletnie dziecko pozna 1.400 słów mówionych i pisanych.

Kontynuacja nauki metodą Helen Doron...
...umożliwi znaczne poszerzenie słownictwa oraz nabranie swobody w posługiwaniu się językiem angielskim.