Zajęcia i metody
JUDO
Zajęcia i metody

 

Program zajęć JUDO prowadzonych w Przedszkolach „PRZY LESIE”
Opracowanie: Kinga Zalewska 

Zajęcia Funny Judo to:
Zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe, które obejmują naukę sztuki bezpiecznego upadania oraz dostosowane do wieku dzieci elementy Judo.

 

Zadania Instruktora Funny Judo:

 1. Nauczenie dzieci umiejętności bezpiecznego upadania oraz podstawowych technik Judo.
 2. Nauczenie dzieci i doskonalenie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych.
 3. Dobór ćwiczeń dostosowany do wieku, wytrzymałości i możliwości dzieci.
 4. Planowe, systematyczne, celowe wykorzystywanie środków dydaktycznych.

 

Treści zajęć:

 • Nabywanie przez dzieci umiejętności współpracy w małych i dużych grupach poprzez zabawy w dużej grupie oraz ćwiczenia w parach.
 • Ukazanie dzieciom czym jest sportowe współzawodnictwo poprzez „mini walki” i inne zabawy w których występuje współzawodnictwo.
 • Nauka bezpiecznego upadania, która nierzadko przydaje się przez całe życie.
 • Nauka podstawowych technik Judo.
 • Ukazanie dzieciom że sport walki to nie tylko uderzenia, rzuty itp. ale to przede wszystkim kształtowanie charakteru, nauka opanowania, wytrwałości, nabieranie pewności siebie, wiary we własne możliwości oraz nauka umiejętności pokonywania przeszkód i osiągania wyznaczonych celów. 
 • Próba pokazania dzieciom że sport może być sposobem na życie nierzadko ratującym przed negatywnym wpływem grup rówieśniczych.

 

Program zajęć przewiduje:

 1. Ćwiczenia biegowe realizowane w formie wyścigów bądź krótkich zabaw z wykorzystaniem szarf, materacy gimnastycznych.
 2. Ćwiczenia pamięciowe kształtujące spostrzegawczość i umiejętność szybkiej reakcji, uczące koncentracji.
 3. Ćwiczenia siłowe wzmacniające podstawowe partie mięśniowe  prowadzone głównie w formie zabaw zw. „Mini walki” ale również w formie rozgrzewki, ćwiczeń w parach.
 4. Ćwiczenia gimnastyczne, akrobatyczne czyli nauka przewrotów, przewrotów do rozkroku, padów, przerzutu bokiem czyli gwiazdy i innych pomocniczych ćwiczeń gimnastycznych.
 5. Ćwiczenia rozgrzewkowe, rozgrzewające wszystkie potrzebne do treningu Judo stawy.
 6. Ćwiczenia w dwójkach uczące koordynacji ruchowej, rozluźniające, wzmacniające mięśnie, stawy stosowane jako przerywniki w treningu Judo, pomagające dzieciom na sprawdzenie własnych możliwości.
 7. Nauka elementów Judo:
 • zaczynając od zbiórki nauka ukłonów poprzez które witają się Judocy na całym świecie,
 • nauka padów z niskiej i wysokiej pozycji, (w razie dostrzeżenia możliwości wprowadzenia trudniejszych ćwiczeń)  nauka padów przez partnera,
 • nauka rzutów stosowanych w walce Judo Tachi-Waza (walka w stójce),
 • nauka podstawowych trzymań stosowanych w walce Judo w Ne-waza (walce w parterze).

 

Cele zajęć:

 • Rozwijanie sprawności fizycznej (gimnastyka, akrobatyka, biegi, skoki).
 • Rozwijanie koncentracji i kształtowanie charakteru.
 • Rozwijanie takich cech jak ambicja i wytrwałość, pewność siebie, wiara we własne możliwości.
 • Opanowanie umiejętności współdziałania w zespole i zachowania się w toku współzawodnictwa.
 • Kształtowanie spostrzegawczości i orientacji.
 • Uczenie pokonywania przeszkód emocjonalnych i osiągania wyznaczonego celu.
 • Opanowanie umiejętności bezpiecznego upadania oraz podstawowych technik Judo.
 • Wspomaganie w wychowywaniu dzieci nadpobudliwych.
 • Doskonalenie zwinności i zręczności.
 • Kształtowanie koordynacji nerwowo-ruchowej.
 • Daje poczucie bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie samodyscypliny, jakże przydatnej w nauce (90% judoków kończy wyższe uczelnie).