Placówki

Niepubliczne Przedszkole "Przy Lesie"

ul. Hetmańska 52

05-120 Legionowo

eczerwiakowska@przedszkole.info.pl

tel. 661-333-175, 661-333-185

 

 

 

Ewa Czerwiakowska

 


 

Stanowisko: dyrektor przedszkola, nauczyciel

 

Tytuł zawodowy: magister

Kierunki studiów: Polonistyka, Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się (nauczanie dzieci w wieku 3-9lat) , Polityka i Zarządzanie Oświatą

Uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Uniwersytet Warszawski

Dodatkowe kwalifikacje: Odimienna Metoda Nauki Czytania, Kierownik Wycieczek, Wspomaganie rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną dzieci w wieku przedszkolnym, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Metoda Projektu w edukacji przedszkolnej, Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej przez nauczyciela przedszkola, Rozwój psychoseksualny  dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Gry i zabawy integrujące grupę, Metoda Dobrego Startu

W przedszkolach „Przy Lesie”: od 2009r.

Zainteresowania: literatura, muzyka, teatr, pogłębianie wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka

Prywatnie: szczęśliwa matka

 

 

Marta Sztangierska

 

 


Stanowisko: Nauczyciel grupy "Misie"

 

Tytuł zawodowy: magister

 Kierunki studiów: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

 Uczelnia:Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dodatkowe kwalifikacje: wychowawca kolonijny

W przedszkolach „Przy Lesie”: od 2012 roku

Zainteresowania: sport, literatura

 

Prywatnie: żona i mama 2 dzieci

 

 

 

Katarzyna Jakubiak

 Stanowisko: nauczyciel grupy Pięciolatków;

 

Tytuł zawodowy: licencjat

Kierunki studiów: edukacja przedszkolna , filologia polska, logopedia

 Dodatkowe kwalifikacje: Animator zabaw dla dzieci, bajkoterapia

W przedszkolach  „Przy Lesie”: od 2016 roku

Prywatnie: żona, mama

 

Agnieszka Kucharuk

 

Stanowisko: Wychowawca grupy żłobkowej, Instruktor rytmiki;

 

Tytuł zawodowy: w trakcie studiów

Kierunki studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

W przedszkolach "Przy Lesie": od 2014 roku

Prywatnie: żona i mama 2 dzieci

Kamila Radzik

 


 

Stanowisko: Asystent nauczyciela w żłobku

 

Tytuł zawodowy:Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym

W przedszkolach "Przy Lesie": od 2016 roku

Prywatnie: Moda, podróże, muzyka

Justyna Bugaj

 

Stanowisko: Wychowawca grupy 3 i 4 latków

Tytuł zawodowy:

Kierunki studiów:

Uczelnia:

Dodatkowe kwalifikacje:

W Przedszkolach "Przy Lesie": od 2016r.

Zainteresowania:

Prywatnie:

Iwona Zaborowska