Placówki

Niepubliczne Przedszkole "Przy Lesie"

ul. Dębowa 1 i 1A

03-054 Warszawa

akobla@przedszkole.info.pl

tel. 661-333-172, 661-333-182

 

     

 

Agnieszka Kobla          

Stanowisko: dyrektor przedszkola, nauczyciel

 

Tytuł zawodowy: magister 

Kierunki studiów: Pedagogika Wieku Dziecięcego, Zarządzanie Oświatą

Uczelnia: Uniwersytet Łódzki

Dodatkowe kwalifikacje: Odimienna Metoda Nauki Czytania, Terapia ręki, Bajkoterapia, Terapia Sztuką

W przedszkolach „Przy Lesie”: od 2004 jako rodzic, od 2007  jako nauczyciel 

Zainteresowania: piłka nożna J, literatura pod każdą postacią

Prywatnie: szczęśliwa kobieta, mama dwójki najwspanialszych dzieci,

 

 

 

 

 

Aldona Florczak

Stanowisko: z-ca dyrektora, nauczyciel mianowany

 

 

Tytuł zawodowy: mgr

Kierunki studiów: biologia, Edukacja Elementarna z terapia pedagogiczną

Uczelnia: Uniwersytet Warszawski, Akademia Humanistyczna w Pułtusku 

Dodatkowe kwalifikacje: Metoda Dobrego Startu, Metody aktywizujące w przedszkolu, Praca z dzieckiem trudnym 

W przedszkolach „Przy Lesie”: od 2003r 

Zainteresowania: literatura, biologia- mikrobiologia i genetyka

Prywatnie: żona, matka dwójki dzieci

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Waliszkiewicz

Stanowisko: nauczyciel-wychowawca

 

Tytuł zawodowy: licencjat

Kierunki studiów: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i psychologią rozwojową dziecka.

Uczelnia:  WSP im. J. Korczaka w Warszawie

Dodatkowe kwalifikacje: komunikacja Interpersonalna- Jak radzić sobie ze stresem, Pedagogika Zabawy 

W przedszkolach „Przy Lesie”: od 2008r

Zainteresowania: muzyka, śpiew, taniec, sport

Prywatnie: matka, żona, instruktor ZHP

 

 

 

 

Barbara Puton

Stanowisko: nauczyciel-wychowawca

 

Tytuł zawodowy: magister

Kierunki studiów: Pedagogika Specjalna- Resocjalizacja, Pedagogika Wczesnoszkolna z Przedszkolną

Uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Biznesu w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wszechnica Polska Warszawa

Dodatkowe kwalifikacje: Aktywność muzyczno – ruchowa dzieci, Metody aktywizujące w pracy z dziećmi, Terapia Ręki.

W przedszkolach „Przy Lesie”: 2011

Zainteresowania: książka, film

Prywatnie: szczęśliwa mama dwójki dzieci

 

Liliana Bielecka

Stanowisko: nauczyciel-wychowawca w grupie żłobkowej

 

Tytuł zawodowy: licencjat

Kierunki studiów: Pedagogika Specjalna, dyplomowana Opiekunka dziecięca

Uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im Grzegorzewskiej

Dodatkowe kwalifikacje: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, Zabawy Integracyjne dla dzieci,

W przedszkolach „Przy Lesie”: 2015

Zainteresowania: książka, film,motoryzacja

Prywatnie: szczęśliwa ,mama dwójki synów

Katarzyna Tryczyńska

Stanowisko: Asystent Nauczyciela

 

Dodatkowe kwalifikacje: Opiekunka DziecięcaPierwsza Pomoc Przedmedyczna, Zabawy przy muzyce.

W przedszkolach „Przy Lesie”: od 2011

Zainteresowania: góry, literatura, film

Prywatnie: żona, mama Wiktorii

 

Magdalena Madej

             

 


Stanowisko: nauczyciel rytmiki

 

Tytuł zawodowy: magister

Kierunek studiów: Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, kierunek: Edukacja  Artystyczna  w Zakresie Sztuki Muzycznej - specjalność: Podyplomowe studia Emisji Głosu, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych kierunek: Historia - specjalność: Muzykologia Teoretyczna i Stosowana, Studium Pedagogizacji UKSW w Warszawie.

Uczelnia: Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dodatkowe kwalifikacje: nauczyciel muzyki, instruktor emisji głosu, zawód – Muzyk – Wokalista, Kierownik wycieczek szkolnych, Wychowanie przez sztukę,

W przedszkolach „Przy Lesie”: od 2011r.

Zainteresowania: Muzyka dawna, klasyczna epoki romantyzmu, muzyka ludowa, śpiew, psychologia dziecka, psychologia komunikacji międzyludzkiej, zwierzęta.

Prywatnie: żona i mama