Placówki

Niepubliczne Przedszkole "Przy Lesie"

ul. Przylesie 60

05-110 Jabłonna

eczerwiakowska@przedszkole.info.pl

tel. 661-333-171, 661-333-181

 

             

Ewa Czerwiakowska

 

Stanowisko: dyrektor przedszkola, nauczyciel

 

Tytuł zawodowy: magister

Kierunki studiów: Polonistyka, Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się (nauczanie dzieci w wieku 3-9lat) , Polityka i Zarządzanie Oświatą

Uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Uniwersytet Warszawski

Dodatkowe kwalifikacje: Odimienna Metoda Nauki Czytania, Kierownik Wycieczek, Wspomaganie rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną dzieci w wieku przedszkolnym, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Metoda Projektu w edukacji przedszkolnej, Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej przez nauczyciela przedszkola, Rozwój psychoseksualny  dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Gry i zabawy integrujące grupę, Metoda Dobrego Startu

W przedszkolach „Przy Lesie”: od 2009r.

Zainteresowania: literatura, muzyka, teatr, pogłębianie wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka

Prywatnie: szczęśliwa matka

                                                                                                                                                      

Małorzata Urbanowska

 

 

Stanowisko: Wychowawca grupy 2-latków

 

Tytuł zawodowy: licencjat

Kierunki studiów: Edukacja elementarna przedszkolna i wczesnoszkolna

Uczelnia: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

W przedszkolach „Przy Lesie”: od 2016

 Zainteresowania: gotowanie, kwiaty,uprawa działki, podróże

 Prywatnie: żona


Agnieszka Piasta

 

Stanowisko: Wychowawca w grupie 4 i 5 latków

 

Tytuł zawodowy: licencjat,( w trakcie studiów magisterskich)

Kierunki studiów: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna

Uczelnia: Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie

Dodatkowe kwalifikacje: wychowawca kolonijny

W przedszkolach „Przy Lesie”: od I 2016 roku

Zainteresowania: cukiernictwo, podróże, dom i ogród

Prywatnie: żona i mama

 Agnieszka Krasowska

 

Stanowisko: pomoc przedszkolna

 

Kierunki studiów: archiwistka, informacja , bibliotekarstwo

Dodatkowe kwalifikacje: asystent nauczyciela przedszkolnego

W przedszkolach „Przy Lesie”: od 2013r.

Zainteresowania: literatura, jogging

 

Prywatnie: żona i mama dwójki dzieci

 Magdalena Mendel

 

 

Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

Tytuł zawodowy: magister

Kierunek studiów:  filologia angielska

Uczelnia: Społeczna Akademia Nauk

W przedszkolach  „ Przy Lesie”: od 2015

Zainteresowania: literatura anglojęzyczna w szczególności kryminały   autorstwa Agathy Christie, anglojęzyczne słuchowiska radiowe  oraz szkolenie psów  i dog handling

 

Prywatnie: mama, żona i współwłaściciel sznaucera olbrzyma;)

Marta Flery

 

 

Stanowisko: nauczyciel języka hiszpańskiego

 

Magdalena Madej

 

Stanowisko: nauczyciel rytmiki

 

Tytuł zawodowy: magister

Kierunek studiów: Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, kierunek: Edukacja  Artystyczna  w Zakresie Sztuki Muzycznej - specjalność: Podyplomowe studia Emisji Głosu, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych kierunek: Historia - specjalność: Muzykologia Teoretyczna i Stosowana, Studium Pedagogizacji UKSW w Warszawie.

Uczelnia: Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dodatkowe kwalifikacje: nauczyciel muzyki, instruktor emisji głosu, zawód – Muzyk – Wokalista, Kierownik wycieczek szkolnych, Wychowanie przez sztukę,

W przedszkolach „Przy Lesie”: od 2011r.

Zainteresowania: Muzyka dawna, klasyczna epoki romantyzmu, muzyka ludowa, śpiew, psychologia dziecka, psychologia komunikacji międzyludzkiej, zwierzęta.

Prywatnie: żona i mama