Kontakt
Kontakt

PRZEDSZKOLA:
 

Jabłonna:

Adres: ul. Przylesie 60, 05-110 Jabłonna

Telefony: Dyrektor Ewa Czerwiakowska: 661-333-171, ogólny: 661-333-181

 

Warszawa:

Adres: ul. Dębowa 1 i 1A, 03-054 Warszawa

Telefony: Dyrektor Agnieszka Kobla: 661-333-172, ogólny: 661-333-182

 

Chotomów:

Adres: ul. Partyzantów 118, 05-123 Chotomów

Telefony: Dyrektor Ewa Czerwiakowska: 661-333-173, ogólny: 661-333-183

 

Rajszew:

Adres: Rajszew, ul. Modlińska 75, 05-110 Jabłonna

Telefony: Dyrektor Anna Nowicka: 661-333-174, ogólny: 661-333-184

 

Legionowo:

Adres: ul. Hetmańska 52, 05-120 Legionowo

Telefony: Dyrektor Ewa Czerwiakowska: 661-333-175, ogólny: 661-333-185

 

ŻŁOBKI:

 

Warszawa:

Adres: ul. Dębowa 1 i 1A, 03-054 Warszawa

Telefony: Dyrektor Agnieszka Kobla: 661-333-172, ogólny: 661-333-182

 

Rajszew:

Adres: Rajszew, ul. Modlińska 75, 05-110 Jabłonna

Telefony: Dyrektor Anna Nowicka: 661-333-174, ogólny: 661-333-184

 

MAPKA:

 

Jeżeli masz jakieś pytania pisz śmiało :)

Formularz